Skip to product information
1 of 6

Sexy open back gauze pleated dress

Sexy open back gauze pleated dress

Regular price $32.99 USD
Regular price Sale price $32.99 USD
Sale Sold out

Product information:

Material:polyester fiber (polyester)

Style: sexy
Pattern: Floral
Process: Shirring
Skirt length: short skirt
Skirt type: pleated skirt
Collar type: square collar
Sleeve type: lantern sleeve
Sleeve length: Seven points
Waist type: high waist
Clothing placket: zipper
Popular elements: backless, stitching, gauze, pleating
Color: light blue

Size Information:

Note:

1. Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. Choose the larger size if your size between two sizes. Please allow 2-3cm differences due to manual measurement.
2. Please check the size chart carefully before you buy the item, if you don't know how to choose size, please contact our customer service.
3.As you know, the different computers display colors differently, the color of the actual item may vary slightly from the following images.

Package:

Dress*1

Cáizhì: Jù zhǐ xiānwéi (dílún) fēnggé: Xìnggǎn tú'àn: Suì huā gōngyì: Chōu zhě qún cháng: Duǎn qún qún xíng: Bǎi zhě qún lǐng xíng: Fāng lǐng xiù xíng: Dēnglóng xiù xiù cháng: Qī fēn yāo xíng: Gāo yāo yī mén jīn: Lāliàn liúxíng yuánsù: Lù bèi, pīnjiē, shā wǎng, chōu zhě yánsè: Qiǎn lán sè

98 / 5000

翻译结果

Material: polyester fiber (polyester)
View full details